Övedskloster

  Övedskloster

  Övedskloster är vackert beläget i det böljande landskapet vid Vombsjön. Hans Ramel, kallad Bygge-Hans, lät uppföra slottet 1776. Tillsammans med borggårdar, flyglar, alléer och park räknas slottet idag som en av de förnämsta rokoko-anläggningarna i Sverige; det mesta ser likadant ut idag som på Bygge-Hans tid!

  Varje dag står slottsparken öppen för besökare. Här finns vackra gamla träd, varav flera ovanliga, ett orangeri från 1700-talet och flera springvatten. Slottet och gården visas på förfrågan. Sommartid är slottscafé och gårdsbutik öppna. Och missa inte den unika naturen kring Övedskloster, den kan upplevas från ett nätverk av vandringsleder.

  Besök hemsidan för Övedskloster

  Visit Övedskloster

  Övedskloster is beautifully located in the flowing countryside of Lake Vombsjön. Colonel Hans Ramel had the castle built in 1776, which is one of the most prominent rococo buildings in Sweden. The castle park is open daily to visitors. In the summer, the castle café and shop are open. Don’t miss the unique nature around Övedskloster, which can be experienced from a network of hiking trails.

  Visit homepage Övedskloster

  Besuch Övedskloster

  Övedskloster liegt wunderschön in der hügeligen Landschaft am See Vombsjön. Oberst Hans Ramel, genannt Bygge-Hans, ließ das Schloss 1776 erbauen. Zusammen mit Höfen, Flügeln, Alleen und einem Park gilt das Schloss heute als eine der bedeutendsten Rokokoanlagen Schwedens; die meisten Dinge sehen heute genauso aus wie zu Bygge-Hans’ Zeiten! Der Schlosspark ist täglich für Besucher geöffnet. Hier gibt es schöne alte Bäume, von denen einige ungewöhnlich sind, eine Orangerie aus dem 18. Jahrhundert und mehrere Brunnen. Schloss und Hof werden auf Wunsch gezeigt. Im Sommer sind Schlosscafé und Hofladen geöffnet. Und verpassen Sie nicht die einzigartige Natur rund um Övedskloster, die Sie auf einem Netz von Wanderwegen erleben können.

  Besuch Övedskloster

  Övedskloster
  Harlösavägen 585-15
  275 94 Sjöbo

  På vägen hit:

  KH Konst Antik

  KH Konst & Antik

  familjefokus

  Familjefokus

  slottsmagnolian övedskloster

  Slottsmagnolian på Övedskloster

  Rulla till toppen