Om Slottsrundan

Vad är Slottsrundan?

”…en samling gods och gårdar på och runt Österlen som gärna tar emot besök, under sommaren eller året om. Alla sju utgör unika kulturskatter och alla binds samman av vackra sydskånska vägar.”

Magasinet Resmål Sverige

Så beskriver Magasinet Resmål Sverige den unikt skånska Slottsrundan. Fem slott, ett kloster och en borg som nås på bara 20 mil i det behagliga, böljande landskapet.

Slottsrundan speglar historiska samhällsförändringar under 750 år. Från Ystad Kloster, det katolska gråbrödraklostret i rött tegel, grundat 1267 av riddar Holmger och hans hustru Katarina, till borgen på Glimmingehus, uppfört av riddare Jens Holgersen Ulfstand år 1499. Ulfstand var känd som en skoningslös och grym länsherre och sjökrigare.

Ett typiskt medeltida slott, Svaneholm, började byggas år 1530 i en monumental fyrkant med borggård och ekande inkörsvalv, uppfört av Mauritz Jeppsen Sparre. De tre byggnadsverken restes medan Skåne ännu var danskt och adelns förlovade land.

Glimmingehus och Svaneholm anlades för att försvara sina ägare mot oinbjudna gäster, som undertryckta bönder, men också mot andra stormän, rikets fiender och kungen. Medeltiden var en laglös tid på den skånska landsbygden. Byggnaderna hade skott- och kastgluggar, tjocka murar och snillrika fördsvarsanordningar.

Under 1700-talet kom slotten Bjärsjölagård, Christinehof och Övedskloster till, alla tre praktfulla byggnadsverk i rokoko- och barockstil. Nu var gränsprovinsen Skåne svensk.

På 1700-talet hade behovet av att försvara sig böjt sig för skönhet och bekvämlighet. Försvarsborgarna gav nu vika för öppna trelängade byggnader med en huvudflygel och två sidoflyglar. Arkitekterna – Mockelten, Hårleman, Rehn – lade betoning på byggnadernas skönhet och yttre utsmyckning.

Greve Carl Gustaf Sparre af Sövdeborg lät bygga om Kronovalls slott på 1890-talet. Arkitekten var professor Clason, som omvandlade det gamla 1700-talshuset och la till flyglar och torn så att slottet blev i stil med ett franskt barockslott. En tidigare ägare var Peter Malmberg, som tjänstgjorde som generalkrigskommissarie. Hans uppgift var att hålla ordning i det erövrade Skåne.

Där Bjärsjölagård ligger idag låg en gång borgen Beritzholm, som var ett av Skånes och Danmarks viktigaste fästen under tidig medeltid. Den första dokumenterade ägaren var den danske kungen Valdemar Atterdag, som 1363 förvärvade borgen efter att ha erövrat Skåne några år tidigare. Valdemar var far till Margareta, som blev unionsdrottning av Danmark, Norge och Sverige. På Bjärsjölagård skedde kalkbrytning från 1600-talet fram till 1940-talet. Fortfarande finns kalkugnarna Adam & Eva kvar som minnesmärken.

Snart efter slutet på det Stora nordiska kriget 1721 började Christina Piper, änka efter Karl XIIs statsråd Carl Piper, bygga barockslottet Christinehof, som stod färdigt 1740. Det låg alldeles invid Andrarums Alunbruk, som hon förvandlade till nordens största industri. Hon blev en av Sveriges rikaste och mäktigaste kvinnor.

Några årtionden senare stod Övedskloster färdigbyggt av Skånes dåvarande största byggherre, Hans Ramel. Övedskloster blev 1700-talets höjdpunkt bland herrgårdar, det största, praktfullaste och kostbaraste av slott och Gustav den III lär vid ett besök, ha sagt att “det är för kungligt för en undersåte”. Hans Ramel var, vid sidan om Christina Piper, den främsta kulturpersonligheten i Skåne under 1700-talet och gjorde sig också känd för att han förvandlade sin fars egendom Viderup till Sveriges mest produktiva jordbruk.

I slutet av 1700-talet ärvdes Svaneholm av en av landets mest lärda godsägare, Rutger Macklean. Han var anhängare av upplysningen och den franska revolutionen. Hans bibliotek hade engelsk, fransk och tysk jordbrukslitteratur. Han organiserade en radikal jordreform bland bönderna i sin socken, enskiftet, som förvandlade böndernas ägor från 60-70 små jordbitar till större jordar, byggde nya bondgårdar och avskaffade dagsverkena. Bönderna protesterade, men efter ett decennium blev Svaneholm ett mönsterjordbruk och spannmålsskördarna tredubblades. Macklean byggde också skolor för böndernas barn.

Christinehof och Övedskloster ägs än idag av familjerna Piper och Ramel, medan Kronovall 1991 donerades av greveparet Sparre till Riddarhuset. Bjärsjölagård ägs av Hushållningssällskapet Skåne, Svaneholm av en andelsförening, Glimmingehus av Riksantikvarieämbetet och Ystad kloster förvaltas av Ystad kommun.

Följ med Slottsrundan på en resa genom 750 år av skånsk historia.

Rulla till toppen